מודל לאינטגרציה ברפואה

המודל לאינטגרציה ברפואה האינטגרטיבית, שעל פיו יעבוד בית החולים, מביא לקהילת אשדוד והסביבה ולציבור בישראל בשורה משמעותית ופורצת דרך בתחום הרפואה הציבורית.

מהי אינטגרציה ברפואה?
תפיסת האינטגרציה ברפואה מדברת על מערכת שירותית אחת למטופל, המתבססת על שיתוף פעולה כולל בין: בית חולים – קהילה – שירותי הרווחה העירוניים – הביטוח הלאומי, וכתוצאה, מעניקה רצף טיפולי אולטימטיבי. אנו מאמינים כי בדרך של שילוב ידיים בין כל גורמים המטפלים, נעניק לכל אדם בקהילה מודל רפואה טוב, נכון, מדויק ויעיל יותר.

לפי מודל זה, המטופל אינו צריך להתמודד עם כל מערכת בנפרד. הוא נמצא במרכז ההתייחסות והמערכות השונות (בית החולים, קופת החולים, שירותי הרווחה וכו') מדברות ביניהן באופן עצמאי בעניינו.

רופאי הקהילה יהיו שותפים לטיפול הרפואי בבית החולים ורופאי בית החולים יהיו שותפים לטיפול בקהילה. צוות בית החולים פועל לביסוס מסגרות מקצועיות רחבות לצוותים הרפואיים שיאפשרו שיתוף פעולה זה במטרה לייצר רצף טיפולי וראייה כוללת.