1 קומה

מיון יולדות - 072-3398305/6
חדרי לידה 072-3398291
מחלקת יולדות – 072-3398737

כללי