חזון בית החולים הציבורי אסותא אשדוד

  • להקים ולהפעיל באשדוד בית חולים ציבורי, חדשני ומתקדם, אשר יעניק לקהילה את השירות הרפואי הטוב ביותר.

 

  • בית החולים יוקם עם פניו לקהילה, תוך שילוב כל הגורמים המטפלים באדם כולל גופי רווחה, מתוך ראייה כוללנית של צורכי המטופלים ומשפחותיהם בבית החולים ומחוצה לו.

 

  • המצוינות בכל תחום היא יעד ומטרה, כמו גם הקמת מרכזי המצוינות הרפואית, אשר יובילו את בית החולים להישגים בטיפול הרפואי, במחקר ובהוראה.

  •  

  • בית החולים יפעל עפ"י סטנדרטים בינלאומיים של איכות רפואית למטופלים ובטיחות למטופלים, בני משפחותיהם, הצוות וכל הבאים בשעריו.

  •  

  • בית החולים יפעל ברוח ייחודית ויעניק שירות איכותי, תומך ורגיש לצורכי המטופלים ומשפחותיהם, תוך שמירה על כבוד האדם ופרטיותו.