מרפאת מומי לב מלידה במבוגרים

מרפאת מומי לב מלידה במבוגרים

המרפאה עוסקת במעקב וטיפול במומי לב מלידה במבוגרים – החל מגיל 21 שנה. כולל המשך טיפול ומעקב בילדים שהתבגרו עם מומי הלב הללו, והיו במעקב עד גיל זה במרפאה לקרדיולוגיה ילדים. כמו כן במבוגרים בהם אובחן המום לראשונה בבגרות.
המעקב ואיבחון כולל שימוש באקו לב, אקו דרך הוושט (TEE), מבחן מאמץ, מיפוי לב, סי טי אנגיו ולעתים גם MRI. הפניית מטופלים לצנתורים אבחוניים וטיפוליים, לפי צורך, כולל סגירה בצנתור של מומי דלף בין העליות, החדרים ועוד, הרחבת הצרויות באבי העורקים ובמסתמים. הפניה לניתוח במידת הצורך ומעקב לאחר הניתוח. אבחון הפרעות בקצב הלב ובהולכה החשמלית והפניית המטופלים המתאימים ליחידת הפרעות קצב/קוצבים.

מידע שימושי

מידע שימושי

צוות המרפאה: ד"ר לובה וסילנקו- רופאה קרדיולוגית בכירה, מנהלת ביינים לב וד"ר ירון רזון- קרדיולוג ילדים בכיר.

ימים ושעות פעילות: המרפאה פועלת פעם בשבוע בימי שלישי בין השעות 13:00-15:00 במרפאת ילדים בקומה שניה במרפאות
ניתן לראות את היעוצים בפורטל של מכבי ובאופק.

כיצד מגיעים:
מטופלים בקופת חולים מכבי – יש לקבוע תור במוקד זימון תורים שמספרו   *8480 , בצירוף הפניה של רופא ומכתב מסכם.

מטופלים בקופות חולים כללית, לאומית או מאוחדת – יש לקבוע תור במוקד זימון תורים, שמספרו טלפון 8480*, בצירוף מכתב מסכם והפניה מרופא מטפל וטופס התחייבות של קופת החולים.


פרטי מזכירת המרפאה :
טלפונים: 072-3398768 | 072-3398769
פקס: 0723398941

Diagnoses in Adult Patients With Simple Congenital Heart Disease

Native disease

Isolated congenital aortic valve disease

Isolated congenital mitral valve disease (eg, except parachute valve, cleft leaflet)
Small atrial septal defect
Isolated small ventricular septal defect (no associated lesions)
Mild pulmonary stenosis
Small patent ductus arteriosus
Repaired conditions
Previously ligated or occluded ductus arteriosus
Repaired secundum or sinus venosus atrial septal defect without residua
Repaired ventricular septal defect without residua

Diagnoses in Adult Patients With Congenital Heart Disease of Moderate Complexity

Aorto–left ventricular fistulas

Anomalous pulmonary venous drainage, partial or total

Atrioventricular septal defects (partial or complete)

Coarctation of the aorta

Ebstein's anomaly

Infundibular right ventricular outflow obstruction of significance

Ostium primum atrial septal defect

Patent ductus arteriosus (not closed)

Pulmonary valve regurgitation (moderate to severe)

Pulmonary valve stenosis (moderate to severe)

Sinus of Valsalva fistula/aneurysm

Sinus venosus atrial septal defect

Subvalvular AS or SupraAS (except HOCM)

Tetralogy of Fallot

Ventricular septal defect with:

Absent valve or valves

Aortic regurgitation

Coarctation of the aorta

Mitral disease

Right ventricular outflow tract obstruction

Straddling tricuspid/mitral valve

Subaortic stenosis

Types of Adult Congenital Heart Disease of Great Complexity

Conduits, valved or nonvalved
Cyanotic congenital heart (all forms)
Double-outlet ventricle
Eisenmenger syndrome
Fontan procedure
Mitral atresia
Single ventricle (also called double inlet or outlet, common, or primitive)
Pulmonary atresia (all forms)
Pulmonary vascular obstructive disease
Transposition of the great arteries
Tricuspid atresia
Truncus arteriosus/hemitruncus